AOI računalniške rešitve d.o.o.

Spremembe izvoza podatkov o izdanih računih za FURS

 

V Uradnem listu 18/16 z dne 4.3.2016 je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, s katerim je bila spremenjena oblika zapisa podatkov v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT s podatki o izdanih računih.

Nova oblika zapisa podatkov je stopila v veljavo 1. julija 2016.

Izpis podatkov v novi obliki je v AOI Blagajni vgrajen od različice 3.66.242 dalje.

Postopek priprave in izvoza podatkov se ni spremenil in ostaja dostopen preko menija Izpisi in pregledi | Izvoz podatkov FURS .

Vsem uporabnikom AOI Blagajne priporočamo, da poskrbijo za nadgradnjo programske opreme na različico 3.66 build 242 ali novejšo.

V primeru vprašanj glede zahtevanih sprememb se lahko obrnete na nas preko kontaktnega obrazca ali telefonske številke 059 072 200.