AOI računalniške rešitve d.o.o.

stopite v korak s časom

Postavitev in vzdržževanje sistemov

Dejstvo je, da brez računalnikov pri delu kateregakoli podjetja ne gre več. Velika razlika pa je v poslovanju tistih podjetij, ki so jim računalniki dodatno breme, ki so jim ga naložžili drugi, da bi jih lažžje kontrolirali, do tistih, ki v računalnikih vidijo priložžnost, da svoje delo opravljajo lažžje in enostavneje, in tako od svojih računalnikov zahtevajo, da jim njihova opravila poenostavijo.

Tudi vi zahtevajte več!

Če naj v podjetju informatika služži svojemu namenu, mora biti zadošščeno osnovnim pogojem: smiselno zasnovana in kvalitetno izpeljana infrastruktura, pravilno namešščeni in vzdržževani računalniki, kakovostna programska oprema. Pri nas vam nudimo celostne storitve postavitve omrežžij, strojne in programske opreme in reššitve.

Z dobro postavljeno infrastrukturo in kakovostnim vzdržževanjem postane informatika zanemarljiv stroššek, predvsem pa ste vedno pripravljeni za delo, brez skrbi, ali bo vašš računalnik zmogel ali ne.

Pri vzdržževanju se prilagajamo vaššemu poslovnemu procesu; če je potrebno, smo za vzdržževanje in nujne posege dostopni tudi izven delovnega časa, vse z enim ciljem: vašše delo naj ne bo moteno.

internet in intranet sistemi

Internet je poslovanje podjetij močno poenostavil; hitrosti in obsega komunikacije med poslovnimi partnerji z razmahom interneta sploh ne moremo primerjati z denimo takššnima, kakrššna sta bila le kakššnih 15 let nazaj.

S tem, ko svoje podjetje predstavite na spletu in potencialnim poslovnim partnerjem omogočite, da vas spoznajo, lahko močno povečate obseg partnerjev in naročil.

varnost

Poseben poudarek dajemo na zašščito pred virusi in vdori v vašše strežžnike; na področju računalnišške zašščite imamo razdelane visoke standarde varovanja podatkov ter zašščite omrežžij.

Prednosti, ki vam jih nudimo, so:

  • celovitost in kakovost reššitev
  • ugodno razmerje cena/kakovost
  • prilagodljivost vaššim potrebam
  • svetovanje izkuššenih svetovalcev
  • inovativne reššitve s sodobnimi tehnologijami
  • ...

Za dodatne informacije in konkretne ponudbe nas pokličite ali nam piššite, potrudili se bomo za Vas.